[Trans fic – Chanbaek] “Chẳng Giống Ai” (ABO)

cb (14)

TITLE: NOT LIKE THE OTHERS (CHẲNG GIỐNG AI)

Author: WoodlandSparrow

Translator: Mil

Thể loại: Omegaverse, ABO, wolf!au, mpreg/sinh tử văn, smut, romance, có H.

Couple(s): Chanbaek (main), Kaisoo (phụ). Mention: Hunhan, Krisho

Tình trạng bản gốc: On-going

Tình trạng bản dịch: On-going

Số chương: 30+

Tóm tắt: Điều cuối cùng Baekhyun muốn là xuất hiện một alpha để kiểm soát cuộc sống của nó

Continue reading

Advertisements