[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” – Chương 1

1.

Continue reading

Advertisements

[Trans fic – Chanbaek, Lulay] “Nếu Cảnh Sát Hỏi” (NC-17)

tumblr_static_tumblr_static__640

TITLE: “NẾU CẢNH SÁT HỎI”

Link gốc: If The Police Ask

Author: MASARlNGO

Translated by: Mil (bimil0101). Non-beta

Thể loại: angst, lãng mạn

Pairings: Chanbaek, Lulay, past!Chansoo, SeSoo

Rating: from PG13 to NC17

Warning: chênh lệch tuổi tác, underage sex. Đề cập đến: bạo lực học đường, kỳ thị đồng tính…

Độ dài: 14 chương

Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn

Tình trạng bản dịch: On-going

Continue reading